personalized jewelry,personalized name necklace

adidas Nemeziz 17+ white

go here

adidas predator football

Velsignelseshandlinger - Ubjerg & Møgeltønder Kirke

Vielse, velsignelser & velsignelseshandlinger

Vielse
Man kan blive viet i Møgeltønder kirke hvis mindst én af parterne er medlem af Folkekirken samt har bopæl i sognet eller har en særlig tilknytning hertil. ”Særlig tilknytning” dvs. hvis den ene part (medlem af Folkekirken) tidligere har haft bopæl i sognet eller fx er blevet døbt eller konfirmeret i kirken.
En vielse aftales med præsten i god tid inden vielsen skal foregå. Parternes cpr-numre oplyses.
Endvidere skal man medbringe en prøvelsesattest, som udstedes på rådhuset i den kommune, hvor en af parterne er bosiddende. Attesten må højest være 4 måneder gammel på vielsesdagen.

▪ Læs mere om vielsen på folkekirken.dk
▪ Læs om vielsens betydning på kristendom.dk

Velsignelse
En velsignelseshandling aftales med præsten i god tid inden velsignelsen skal finde sted.
Der medbringes en kopi af vielsesattesten.
En velsignelseshandling i kirken forløber ligesom en almindelig vielse.

Guldbryllup og sølvbryllup i kirken
Guldbryllup fejres, når man har været gift i 50 år.
Sølvbryllup fejres, når man har været gift i 25 år.

Når man ønsker at fejre guldbryllup eller sølvbryllup i kirken, så er velsignelseshandlingen i kirken en del af festdagen. Velsignelseshandlingen i kirken forløber næsten ligesom en almindelig vielse.
Velsignelseshandlingen aftales med præsten i god tid inden velsignelsen skal finde sted.
Der medbringes en kopi af vielsesattesten.