personalized jewelry,personalized name necklace

adidas Nemeziz 17+ white

go here

adidas predator football

Menighedsrådet som arbejdsgiver - Ubjerg & Møgeltønder Kirke

Menighedsrådet som arbejdsgiver

Menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkens ansatte
Menighedsrådet giver regler og retningslinjer for kirkens ansatte, når det ikke handler om deres deltagelse i gudstjenester og kirkelige handlinger. Her er det præsten, der har ledelsesansvaret og dermed kan give retningslinjer for, hvordan arbejdet skal udføres. (Præster er ansat af kirkeministeriet, og som derfor har derfor provst/biskop/kirkeminister som deres foresatte/arbejdsgiver.)
Det er menighedsrådets ansvar at sørge for vedligeholdelse af kirke, kirkegård, evt. sognegård og præstegård. En gang om året afholdes syn af kirkens bygninger, og der imellem er det kirkeværgen og præstegårdsudvalget, der tager sig af opgaverne.
Hvert år laver menighedsrådet et budget over de midler, man forventer at skulle bruge i det kommende år. I den proces er det vigtigt, at præst og menighedsråd drøfter fx på visionsdage, hvordan man vil prioritere opgaverne, sådan at der også er er økonomisk dækning for de tiltag man måske vil sætte i gang.

Kirkens ansatte har hver deres arbejdsområde

  • Graveren/kirketjeneren har ansvaret for kirkegården og dens vedligeholdelse og renholdelse af kirken og klargøring af kirken til gudstjeneste og kirkelige handlinger.
  • Organisten har ansvaret for sine kor og for sit spil til gudstjenester og kirkelige handlinger.
    Melodier til salmer er præstens afgørelse.
  • Kirkesangeren har ansvaret for kirkesangen.
    Måske har sangeren også andre opgaver, som man lokalt har aftalt. For at udførelsen af gudstjenester og kirkelige handlinger kan ske bedst muligt er det vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem præst og kirkebetjening, og det er en fordel at mødes jævnligt fx til kalendermøder for at tale opgaverne igennem og få aftaler på plads, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende ved en gudstjeneste eller en kirkelig handling.

Arbejdsmiljøloven
Alle, der er knyttet til en arbejdsplads, har medansvar for arbejdsmiljøet. At alle har medansvar for arbejdsmiljøet betyder, at alle har pligt til at medvirke til, at arbejdsmiljøet er godt, og at regler omkring arbejdsmiljøet bliver overholdt. Hovedreglerne om ansvar og pligter findes i arbejdsmiljøloven.

Menighedsrådets ansvar for arbejdsmiljøloven
Det er menighedsrådet som helhed, der er arbejdsgiver for medarbejderne ved kirken og på kirkegården. Derfor har menighedsrådet også som helhed ansvaret og pligterne i forhold til arbejdsmiljøet.
I det daglige er det dog kun menighedsrådets kontaktperson til medarbejderne, der udøver rådets funktion som arbejdsgiver.

Et menighedsråd er arbejdsgiver for alle ansatte ved sognets kirke og kirkegård bortset fra præsten. Som arbejdsgiver skal menighedsrådet sørge for, at medarbejdernes arbejdsforhold sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.
Menighedsrådet har ansvar for, at arbejdet vedr. kirke og kirkegård udføres forsvarligt. At arbejdssteder er forsvarligt indrettet samt at tekniske hjælpemidler er i orden og stoffer/materialer bruges forsvarligt.
Arbejdsgiveren skal føre tilsyn arbejdsmåder og sikkerhedsregler samt sørge for oplæring og instruktion.

Menighedsrådet er ikke arbejdsgiver for præsterne, men har medansvar for præsternes arbejdsmiljø.
Menighedsrådet er ansvarlig for både kirke, kirkegård, sognegård, præstegård og andre bygninger. Derfor har menighedsrådet også pligt til at bidrage til, at de steder, hvor præsten skal arbejde ¬ i kirken, på kontor eller på kirkegård ¬ er indrettet, så præsten har gode arbejdsforhold.